O Flaen Dy Lygaid

Mehefin 20, 2007

http://www.s4c.co.uk/ffeithiol/e_oflaendylygaid.shtml

Roedd yn diddorol iawn I gweld rhaglen teledu or cyfres Oflaen dy lygaid ar dydd Mawrth. Rwyf yn byw yn Birmingham. Ffoniodd mam I awgrymu I mi gweld yr rhaglen. Roedd y rhaglen ddym yn unochrog ac yn rhaglen ddogfennol gwybodaethys am mwslemiaid Cymru Cymraeg ifanc tu fewn a o amgylch y gwlad. Roedd y cymeriadau yn atgoffa fi o dyddiau cynnar o fod yn siaradwr Cymraeg pan dychwelais I Islam yn Caerdydd 15 blwyddyn yn ol.

Mae rhaid ddweud mae angend llongyfarch y cynhyrchwyr am cydnabod cymuned bach ty fewn ir gymuned Cymraeg gwybyddus.

Rwyf yn cydymdeimlo gyda y cymeriadau sydd yn ymdrechu gyda eu hunaniaeth a perthyniaeth I dywylliant a y cymuned. Rwyf yn awgrymu yn dydd ac oes hyn mae yn bwysig bod y Cymuned Mwslemaidd ifanc hyn yn dod yw gylydd I cymorth datblygiad heb dirywio a heb distyllu hunaniaeth a cred.

Dymuniadau Da

Advertisements

Patagonia newydd?

Mawrth 25, 2007

http://americanwr.wordpress.com/2007/06/04/patagonia-newydd/

Mae rhaid i mi ddweud roeddwn i yn hoff iawn or syniad o symud I America neu Canada I byw, gyda safon o fyw yn edrych yn da a blaengar. Mae’r cyfraniad iechyd yn edrych fel dipyn o broblem, ond rwyn siwr gyda pae da bydd hyn ddym mor gymaint o broblem i gymharu gyda y rhestr aros yr NHS.

Gwnaeth rhywun gweld y rhaglen wythnos hyn or cyfres teledu Paul Merton yn China? Dydw I ddym yn mynd I arlliwio pob Americanwr gydar sylwedaeth hyn ond yn fy barn I nid oedd y twristiau yn gwneud llawer I gwasgaru y meddylrith mae pobol trahaus; annymunol; hunan cefnogi oedden nhw. Yn fy barn I does yna ddim genedl sydd yn fwy rhemp am amsugno Diwylliant ac hunaniaeth na America.

Galla i awgrymu bod rhyw un yn gwneud rhybeth I Gymru! Gwnewch eich miliynau tu allan I Prydain mae hyn yn teg, ond peidiwch a anghofio eich cymuned. Rhowch yn ol ir cymdeithas, y cyfleusterau yr oeddech chi yn ffodus I dderbyn ac atgenhedlu y trefydd sydd yn angen datblygiad.